�vod

Otzky A

Otzky skupiny A sa zaoberaj veobecnmi poiadavkami na ochranu pred NDN.
Tto problematiku riei:
STN 33 2000-4-41 - Elektrotechnick intalcie budov
AS 4: Zaistenie bezpenosti
KAPITOLA 41: Ochrana pred razom elektrickm prdom
S zameran na ochranu ivch a neivch ast pred nebezpenm dotykovm naptm. Pred samotnm vymenovanm a charakterizovanm jednotlivch typov ochrn, treba spomen pojmy s touto tmou bezprostredne svisiace.
Otzky A
A.1 Pojmy
A.2 Typy ochrn pred NDN
A.2.1 Ochrana neivch ast
A.2.1.1 Ochrana odpojenm - Typy siet, ochrann prvky
A.2.1.1a Ochrana odpojenm v sieti TNS
A.2.1.1a Ochrana odpojenm v sieti TNC
A.2.1.1a Ochrana odpojenm v sieti TN-C-S
A.2.1.1a Ochrana odpojenm v sieti TT
A.2.1.1a Ochrana odpojenm v sieti IT
A.2.1.1b Poistky
A.2.1.1b Istie
A.2.1.1b Chrnie
A.2.1.2 In ochrany
A.2.2 Ochrana ivch ast
A.2.2.1 Ochrana polohou
A.2.2.2 Ochrana zbranou
A.2.2.3 Ochrana krytm
A.2.2.4 Ochrana izolciou
A.2.3 Ochrana malm naptm
A.3 Prepov ochrana
A.4 Ochrana pred bleskom
A.5 Zhrnutie
A.6 Testov otzky

HTML 4.01CSS Nahor Mail Form�t pre tla� Domov - HROBONKA