�vod

Typy ochrn pred NDN - NADPRDOV OCHRANA

typy ochran

Ochrany pred NDN sa poda elu delia na tri skupiny:

Ochrana neivch ast pred NDN

1. Ochrana samoinnm odpojenm od zdroja

2. In ochrany:

 • ochrana nevodivm okolm
 • ochrana pospojovanm
 • ochrana elektrickm oddelenm
 • ochrana pouitm zariadenia triedy ochrany II

Ochrana ivch ast pred NDN

 • ochrana polohou
 • ochrana zbranou
 • ochrana krytm
 • ochrana izolciou a doplnkovou izolciou

Ochrana malm naptm

 • ochrana malm naptm v obvodoch SELV, PELV a FELV

Ochrany pred NDN sa poda innosti delia na tri skupiny:

 • zkladn ochrany - to s vetky horeuveden ochrany
 • doplnkov ochrany - pouij sa na zvenie innosti zkladnch ochrn, samy o sebe s nedostaujce
 • zven ochrany - povolenmi kombinciami zkladnch ochrn sa docieli vy stupe bezpenosti

HTML 4.01CSS Nahor Mail Form�t pre tla� Domov - HROBONKA