�vod

TNC

Ochrana samoinnm odpojenm od zdroja v sieti TNC patr medzi ochranu "nulovanm", kde elektrick zariadenie je pripojen cez nulovac vodi a ten je spojen s uzlom zdroja.
Ochrana samoinnm odpojenm od zdroja v sieti TNC spova v odpojen poruchovho zariadenia od zdroja v ase kratom, ne by dolo k razu elektrickm prdom. Odpojenie je zabezpeen vypnacmi prvkami, ku ktorm je poruchov prd z neivej asti priveden vodiom PEN. Vodi PEN je kombinovan, take zrove pln funkciu neutrlneho vodia v bezporuchovom stave. Zareagovanie vypnacieho prvku je zabezpeen dimenzovanm vodia PEN. Jeho prierez sa stanov z impedancie vypnacej sluky (porucha - uzol - vypnac prvok - porucha). Zo znmeho fzovho naptia Uf a vypnacieho prdu istiaceho prvku Iv meme vypota impedanciu sluky. Admitancia je znma poda charakteru pripojench spotrebiov, take meme vypota hodnotu odporu vodia PEN a samozrejme aj jeho prierez.
TNC
Pre vodi PEN stanovme prierez najbli vy v rade (pre Cu je to 16 mm2 najmenej)
TNC

Zapojenie jednofzovch zsuviek v jednotlivch typoch siet:

Zsuvky
Zsuvka TNC

HTML 4.01CSS Nahor Mail Form�t pre tla� Domov - HROBONKA