�vod

TNC - S

Ochrana samoinnm odpojenm od zdroja v sieti TNC - S patr medzi ochranu "nulovanm", kde elektrick zariadenie je pripojen cez nulovac vodi a ten je spojen s uzlom zdroja.

Zemn odpor uzla zdroja je 5 Ω, v saench pdnych podmienkach maximlne do 15 Ω.

Ochrana samoinnm odpojenm od zdroja spova v odpojen poruchovho zariadenia od zdroja v ase kratom, ne by dolo k razu elektrickm prdom.
Doba vypnutia pre napov hladinu 230 V je 0,4s.

Sie TNC-S spova v rozdelen siete TNC na siete TNC a TNS.
Rozdelenie siete je realizovan pomocou uzemnenia, kde vodi PEN sa uzemn a rozdel na vodi PE a N.
Po rozdelen vodia PEN na PE a N sa tieto vodie u nemu znova spoji do jednho vodia (rozdelenie by nemalo vznam, cel sie by bola TNC)
TNC

Zapojenie jednofzovch zsuviek v jednotlivch typoch siet:

Zsuvky
Zsuvka TNC

HTML 4.01CSS Nahor Mail Form�t pre tla� Domov - HROBONKA