�vod

Istie

Isti.......Isti

Istie:

S samoinn istiace prvky chrniace obvod pred nadprdom (skrat a preaenie). Na skrat reaguje skratov sp tvoren elektromagnetickou cievkou. T po prechode skratovho prdu vytvor elektromagnetick pole, ktor silovm psobenm odtiahne hlavn kontakty. Okrem hlavnch kontaktov isti m aj vedajie (opaovacie) kontakty, ktor etria hlavn kontakty pred oblkom. Oblk je zhan v zhacej komore (deionizanej mrieke), do ktorej opaovacie kontakty stia. Na preaenie reaguje bimetalom (dvojkov s rozlinou tepelnou rozanosou), ktor sa pri preaen ohba a mechanicky berie so sebou aj kontakty.

Menovit vypnacie prdy istiov pre ben pouitie s:

  • 6 A (zelen)
  • 10 A (erven)
  • 16 A (ed)
  • 20 A (modr)
  • 25 A (lt)

Istie rozdeujeme do troch zkladnch tried poda typu ich vypnacej charakteristiky.
Isti
Vypnacia charakteristika Pouitie istia
B : k = 3-5 istenie bench zsuvkovch a svetelnch obvodov, prvodov pre vyhrievacie teles, istenie elektronickch zariaden
C : k = 5-10 istenie induknch strojov, ktorch nbeh spsobuje v rozvodoch vie prdov rzy, patr sem i skupinov zapnanie zsuviek napjajcich vie mnostvo vpotovej techniky, istenie vekho mnostva svetelnch zdrojov pripojench na jeden isti napr. vo vrobnch halch a pod.
D : k = 10-20 istenie vekch transformtorov a motorov
k ? koeficient, ktorm nsobme menovit prd istia pri vpote impedancie poruchovej sluky pri ochrane samoinnm odpojenm (daj v tabuke je orientan, relne si koeficient vdy odtame z charakteristk pre konkrtny isti konkrtneho vrobcu)

HTML 4.01CSS Nahor Mail Form�t pre tla� Domov - HROBONKA