�vod

Ochrana neivch ast pred NDN - OCHRANA PRI PORUCHE

Neiv asti EZ nie s v normlnej prevdzke pod naptm, pri poruche alebo nesprvnej manipulcii me vak na nich vznikn nebezpen dotykov naptie.

Pri elektrickch zariadeniach chrnime pred NDN neivch ast najm:

  • vodiv kostry elektrickch strojov a ich vonkajie asti
  • vodiv kostry aj kryty elektrickch prstrojov a spotrebiov
  • nosn vodiv kontrukcie, na ktorch s umiestnen alebo upevnen elektrick predmety
  • kovov rrky elektrickho vedenia
  • kovov obaly kblov a vodiov a ich prsluenstvo (rozvody)
  • kovov upevovac materil veden (stoiare, konzoly)

Ochrany pred NDN neivch ast:

Ochrana samoinnm odpojenm od zdroja

in ochrany:

  • ochrana nevodivm okolm
  • ochrana pospojovanm
  • ochrana elektrickm oddelenm
  • ochrana pouitm zariadenia triedy ochrany II

HTML 4.01CSS Nahor Mail Form�t pre tla� Domov - HROBONKA