�vod

Ochrana ivch ast pred NDN - ZKLADN OCHRANA

Tto problematiku riei: STN 60529 : 1993
Skr ne vymenujeme a charakterizujeme jednotliv typy ochrn ivch ast pred NDN, treba si pojmy iv as a NDN ozrejmi (pozri Otzky A - Pojmy).

Typy ochrn:

  • zbranou
  • polohou
  • krytm
  • izolciou
Tieto ochrany slia pred nemyselnm, nhodnm dotykom ivej asti.

HTML 4.01CSS Nahor Mail Form�t pre tla� Domov - HROBONKA