�vod

Ochrana polohou

znemon dotyk ivej asti elektrickho zariadenia a to spsobom takm, e volme vhodn polohu elektrickho zariadenia, aby jeho iv as bola mimo dosahu.
Vhodn vzdialenos je dan:
  • napovou hladinou
  • prostredm
  • i k zariadeniu maj prstup laici.
Ochrana polohou
Uruje ju vyhlka.

Trolejov vedenie vo vhodnej vzdialenosti
poloha

HTML 4.01CSS Nahor Mail Form�t pre tla� Domov - HROBONKA