�vod

Ochrana zbranou

Zbrana znemon dotyk ivej asti, priom nie je sasou elektrickho zariadenia.
Umiestnenie elektrickho zariadenia nemenme, ale v jeho okol v dostatonej vzdialenosti je umiestnen prekka z nevodivho materilu.
Typ prekky a vzdialenos od zariadenia je dan
  • napovou hladinou
  • prostredm
  • i k zariadeniu maj prstup laici.
Ak maj k zariadeniu prstup laici, prekka mus by pevn, uzamykaten (mree, plot...).
Vzdialenos je dan normou a pri laikoch sa zdvojnsobuje
Ochrana zabranou
poloha

HTML 4.01CSS Nahor Mail Form�t pre tla� Domov - HROBONKA