�vod

Ochrana krytm

Kryt m funkciu ako zbrana, ALE je sasou elektrickho zariadenia, bez pouitia nradia a nsilia neodnmaten. Ochrana krytm sa oznauje dvomi povinnmi psmenami IP (international protection) a dvomi povinnmi slicami XY.

Prv slica X

Nadobda hodnoty od 0 - 6 a uruje ochranu pred vniknutm cudzieho telesa.

Druh slica Y

Nadobda hodnoty od 0 - 8 a uruje ochranu pred vniknutm vody.
Najniia povolen ochrana u ns je IP 2X, o je v tomto prpade teleso s maximlnou hrbkou 12 mm a vniknutie vody je rieen inak (poistky - musia by v suchom prostred).
Najvyia ochrana je IP 68, o predstavuje prachotesn a vodotesn kryt (napr. ak je erpadlo vo vode). Kombincie typu IP 28 nemaj zmysel, pretoe dan dva stavy (vniknutie telesa, vniknutie vody) so sebou zko svisia.
Potom mu nasledova dve tvorice nepovinnch psmen (A, B, C, D alebo H, M, S, W).

Prdavn psmeno za IP (nepovinn):

  • A - ochrana pred dotykom nebezpench ast chrbtom ruky
  • B - ochrana pred dotykom nebezpench ast prstom
  • C - ochrana pred dotykom nebezpench ast nstrojom
  • D - ochrana pred dotykom nebezpench ast drtom

Doplnkov psmeno za IP (nepovinn):

  • H - informcia uren pre vn zariadenia
  • M - informcia uren pre pohyb pohyblivch ast EZ poas skky vodou
  • S - informcia uren pre kud pohyblivch ast EZ poas skky vodou
  • W - informcia uren pre vhodnos pouitia EZ za stanovench poveternostnch podmienok

Ochrana krytm
Otvoren kryt

Ochrana krytm
Kryt IP 23

Ochrana krytm
Kryt IP 68

Ochrana krytm

HTML 4.01CSS Nahor Mail Form�t pre tla� Domov - HROBONKA