�vod

Ochrana izolciou

Izolcia sli jednak na zabezpeenie sprvnej innosti zariadenia a jednak znemouje nemyseln, nebezpen dotyk ivej asti.

Poda toho, ktor z tchto funkci pln, poznme nasledovn typy izolci:

Zkladn - pracovn

Sli na zabezpeenie "prce", ie sprvnej innosti (burka). Prioritou nie je ochrana.

Prdavn

Pridva sa k zkladnej izolcii (lakovanie, natieranie, smaltovanie). Sama o sebe nepln ochrann funkciu.

Dvojit

Je vytvoren spojenm zkladnej a prdavnej izolcie a jej hlavnou lohou je ochrana pred nebezpenm nhodnm dotykom.

Zosilnen

Je to jedna izolcia s mechanickmi a izolanmi vlastnosami dvojitej. Pln lohu ochrany (nra od ehliky - impregnovan tkanina).

Doplnkov

Nesvis so zariadenm (izolan podlaha).

Ochrana krytm

Ochrana krytm

HTML 4.01CSS Nahor Mail Form�t pre tla� Domov - HROBONKA