�vod

Otzky B

Otzky B s zameran na praktick as predmetu. Meranm v laboratriach overuj platnos teoretickej asti uvdzanej v Otzkach A (doby vypnut jednotlivch ochrn a hodnoty poadovanch odporov).

HTML 4.01CSS Nahor Mail Form�t pre tla� Domov - HROBONKA