�vod

Oznaovanie vodiov farbami alebo slicami

Tto problematiku riei:
STN 33 0165 : 1992 - Oznaovanie vodiov farbami alebo slicami
STN IEC 60 446 ( 330165 ) : 1992 - Oznaovanie vodiov farbami alebo slicami

(zmena:STN STN EN 60446 )
znacenie_vodicov_zmeny (vekos 276 kB)

Ide o dve normy, ktor nahradili pvodn normu STN 34 0165, priom prv norma predpisuje farebn znaenie pre ochrann a stredn vodie a druh norma upresuje a dopa pouvanie farieb a slic na oznaovanie holch a izolovanch vodiov.

Farebn oznaovanie vodiov:

Hol vodie:

Striedav sstava

vodi, prpojnica farba
1. fza
2. fza
3. fza
oranov, prpadne s doplnkovm oznaenm (ierne priene pruhy ukazujce poradie fzy)
stredn svetlomodr
ochrann zelenolt

Jednosmern sstava

vodi, prpojnica farba
kladn pl tmavoerven
zporn pl tmavomodr
stredn svetlomodr
ochrann zelenolt

Izolovan vodie:

vodi, prpojnica farba
fzov ierna, hned
ochrann zelenolt
stredn svetlomodr

Kdov oznaovanie vodiov:

Kd oznaujci druh vodia obsahuje slicu urujcu celkov poet l a psmeno urujce druh l (jej funkciu).

Psmeno:

  • A - vodi m iba fzov ily
  • B - vodi m fzov ily a ochrann ilu
  • C - vodi m fzov ily, stredn ilu a ochrann ilu
  • D - vodi m fzov ily a neutrlnu ilu

Prehad najastejie pouvanch vodiov:

kd prv ila druh ila tretia ila tvrt ila piata ila
2B ochrannPE fzaFza      
3C ochrannPE strednN fzaFza    
4B ochrannPE fzaFza fzaFza fzaFza  
4D strednN fzaFza fzaFza fzaFza  
5C ochrannPE fzaFza strednN fzaFza fzaFza
Oznaovanie poda novej normy:
oznacovanie
oznacovanie
Izolovan ochrann vodi m po celej dke zelenolt pruhy.

HTML 4.01CSS Nahor Mail Form�t pre tla� Domov - HROBONKA