�vod

Otzky D

Otzky skupiny D s zameran na inky elektrickho prdu na udsk organizmus, raz spsoben elektrickou energiou a poskytovanie prvej pomoci pri raze elektrinou. S to otzky, ktorch bezchybn zodpovedanie je nevyhnutn k spenmu vykonaniu skky odbornej spsobilosti.

HTML 4.01CSS Nahor Mail Form�t pre tla� Domov - HROBONKA