�vod

Obsah

vod
Predslov
Obsah
O tejto strnke
Dodatky
Blesky
Prehad znaiek
Vzor prkazu "B"
Otzky A
A.1 Pojmy
A.2 Typy ochrn pred NDN
A.2.1 Ochrana neivch ast
A.2.1.1 Ochrana odpojenm - Typy siet, ochrann prvky
A.2.1.1a Ochrana odpojenm v sieti TNS
A.2.1.1a Ochrana odpojenm v sieti TNC
A.2.1.1a Ochrana odpojenm v sieti TN-C-S
A.2.1.1a Ochrana odpojenm v sieti TT
A.2.1.1a Ochrana odpojenm v sieti IT
A.2.1.1b Poistky
A.2.1.1b Istie
A.2.1.1b Chrnie
A.2.1.2 In ochrany
A.2.2 Ochrana ivch ast
A.2.2.1 Ochrana polohou
A.2.2.2 Ochrana zbranou
A.2.2.3 Ochrana krytm
A.2.2.4 Ochrana izolciou
A.2.3 Ochrana malm naptm
A.3 Prepov ochrana
A.4 Ochrana pred bleskom
A.5 Zhrnutie
A.6 Testov otzky
Otzky B
B.1 Skanie ochrany v sieti TN
B.2 Skanie ochrany v sieti TT
B.3 Meranie izolanch odporov a elektrickch spotrebiov
B.4 Overenie innosti prdovho chrnia
B.5 Meranie odporu uzemnenia
B.6 Testov otzky
Otzky C
C.1 innos na elektrickch zariadeniach
C.2 Triedy ochrn
C.3 Uzemovanie
C.4 Oznaovanie svoriek elektrickch predmetov
C.5 Technick opatrenia
C.6 Bezpenostn znaky
C.7 Oznaovanie vodiov farbami alebo slicami
C.8 Protipoiarna ochrana
C.9 Vonkajie vplyvy
C.10 Zhrnutie
C.11 Testov otzky
Otzky D
D.1 Psobenie elektrickho prdu
D.2 raz elektrinou
D.3 Prv pomoc
D.4 Zhrnutie
D.5 Testov otzky
Normalizcia E
E.1 Vyhlka . 718/02 Z.z.
E.1.1 Technick zariadenia
E.1.2 Odborn spsobilos
E.2 Zhrnutie
E.3 Testov otzky

HTML 4.01CSS Nahor Mail Form�t pre tla� Domov - HROBONKA