�vod

O tejto strnke

Typy psma

Uebn ltka a jednotliv podkapitoly s truktrovan pouitm rznych typov psma. Pouit typy psma s:
Nadpis
Podnadpis
Podnadpis 1
Podnadpis 2
Podnadpis 3

Dleit text

Dleit text je vkladan do takhoto rmiku.

Hadanie Hadanie

Na strnke mete hada rzne vrazy, ktor sa nachdzaj v uebnom texte. Po kliknut na dan odkaz, ktor zodpoved poadovanmu vrazu, sa Vm zobraz prslun as strnky s vyznaenm poadovanm vrazom. Odporam zadva poadovan vrazy s diakritikou (na vekch a malch psmench nezle).

Vznam skratky Vznam skratky

V uebnom texte sa stretnete s rznymi skratkami, ktor boli inde na strnke vysvetlen. Ak si nepamtte vznam, tak sta zada poadovan skratku a vznam Vm bude zobrazen.

Formt pre tla Formt pre tla

Po kliknut Vm bude zobrazen prslun as strnky bez grafickej asti strnky - vhodn na tlaenie.

HTML 4.01CSS Nahor Mail Form�t pre tla� Domov - HROBONKA