�vod

Blesky

Predpisy pre ochranu pred bleskom riei: STN 34 1390 : 1970
Blesk je siln elektrick vboj medzi oblakmi a zemou, alebo medzi oblakami navzjom.
Elektrina v oblakoch vznik v dsledku nabjania iastoiek adu, ktor tvoria oblak. Menie iastoky adu s nabit kladne, vie iastoky adu a vodn kvapky s nabit zporne. ie v dolnej asti je oblak zporn a v hornej asti je kladn. Medzi jednotlivmi asami je naptie a ak presiahne urit hodnotu, dochdza k vboju, ie blesku.
Kad blesk je sprevdzan hrmenm, ktor vznik v dsledku nvratu vzduchu na jeho pvodn miesto.
Teplota na mieste dopadu dosahuje a 30 000 stupov Celzia.

Druhy bleskov

  • iarov - najastejie sa vyskytujci blesk v podobe iarivch bielych, bledobelasch alebo ruovch iar v dke od niekoko metrov a do niekoko desiatok kilometrov.
  • guov - je poda sasnch vedeckch teri tvoren rozeravenou plazmou v tvare gule o vekosti pomarana a gule s polomerom do niekoko metrov. Zanik s ohluujcim rachotom.
  • perlov - s to tzv. ruencov blesky v tvare retiazky zloenej z oddelench svetelnch bodov.
  • Eliov ohe - fialovo svetielkujce vboje, nachdzajce sa vemi asto na veden.
  • plon - blesk zaberajci vek plochu.

HTML 4.01CSS Nahor Mail Form�t pre tla� Domov - HROBONKA