Typy ochrán pred NDN

typy ochran

Ochrany pred NDN sa podľa účelu delia na tri skupiny:

Ochrana neživých častí pred NDN

1. Ochrana samočinným odpojením od zdroja

2. Iné ochrany:

Ochrana živých častí pred NDN

Ochrana malým napätím

Ochrany pred NDN sa podľa účinnosti delia na tri skupiny: