Otázky B

Otázky B sú zamerané na praktickú časť predmetu. Meraním v laboratóriach overujú platnosť teoretickej časti uvádzanej v Otázkach A (doby vypnutí jednotlivých ochrán a hodnoty požadovaných odporov).