Testové otázky

Pri jednotlivých odpovediach môže byť aj viacero správnych odpovedí (aj všetky štyri). Ak sú viaceré správne, tak ich napíšte v abecednom poradí za sebou (bez medzier). Ak je správna iba jedna odpoveď, napíšte iba písmeno správnej odpovede. Na veľkom alebo malom písmene nezáleží.

 

Spraviť test...