Prvá pomoc

Poskytovanie prvej pomoci patrí medzi základné vedomosti nevyhnutné na získanie odbornej spôsobilosti akéhokoľvek stupňa. Aj pracovníci určení "len" na obsluhu musia byť preukázateľne oboznámení s poskytovaním prvej pomoci. Keďže samotný úraz elektrinou je okrem typického poškodenia organizmu (bezvedomie, problémy s dýchaním, zástava srdca) sprevádzaný aj druhotnými javmi (popáleniny, šok), je potrebné venovať sa aj týmto otázkam.

Schematické znázornenie činnosti po úraze elektrickým prúdom:

Pomoc

Popis jednotlivých častí

Vyslobodenie z prúdového okruhu:

Vyslobodenie z prúdového okruhu je možné vykonať iba v prípade nn - do 1000V!!!
Ďalšou z možností vyslobodenia z prúdového okruhu je vypnutie prúdu, čo sa môže spraviť pri akomkoľvek napätí.

Kontrola ústnej dutiny

Kontrola ústnej dutiny

Kontrola dýchania:

Stabilizovaná poloha:

Stabilizovaná poloha

Postup pri uložení do stabilizovanej polohy je nasledovný

Postup

Umelé dýchanie:

Umelé dýchanie Umelé dýchanie Umelé dýchanie

Úder do srdcovej krajiny:

Úder

Zisťovanie pulzu:

(zmena:)
- laici pulz nemerajú, lebo často namerali zlý pulz a postihnutí na to doplácali životom. neprítomnosť krvného obehu zisťujeme len podľa vonkajších znakov

Nepriama masáž srdca:

Nepriama masáž

Umelé dýchanie a nepriama masáž srdca

pomer vdychov a stláčaní je 2 : 30
Umelé dýchanie a nepriama masáž

(zmena:)
- u dospelých sa začína oživovanie masážou srdca, nie dýchaním - vo dvojici oživujú len profesionáli, lebo laici strácajú čas pri pokuse zohrať sa. v oboch prípadoch sa oživuje v pomere 2:30
- nepriama masáž srdca sa robí s frekvenciou 80-100 krát za minútu

Súčasťou úrazu elektrickým prúdom často bývajú šok a popáleniny

Šok

Strata autoregulačných procesov v ľudskom tele. Prejavuje sa modravými perami, neprítomným pohľadom, prehnanými reakciami, studeným potom, zimnicou, horúčkou.

Prvá pomoc pri šoku:

Protišoková poloha

Popáleniny:

Prvá pomoc pri popáleninách:

Rany prekryjeme sterilným obväzom a podávame minerálku.