Obsah

Úvod
Predslov
Obsah
O tejto stránke
Dodatky
Blesky
Prehľad značiek
Vzor príkazu "B"
Otázky A
A.1 Pojmy
A.2 Typy ochrán pred NDN
A.2.1 Ochrana neživých častí
A.2.1.1 Ochrana odpojením - Typy sietí, ochranné prvky
A.2.1.1a Ochrana odpojením v sieti TNS
A.2.1.1a Ochrana odpojením v sieti TNC
A.2.1.1a Ochrana odpojením v sieti TN-C-S
A.2.1.1a Ochrana odpojením v sieti TT
A.2.1.1a Ochrana odpojením v sieti IT
A.2.1.1b Poistky
A.2.1.1b Ističe
A.2.1.1b Chrániče
A.2.1.2 Iné ochrany
A.2.2 Ochrana živých častí
A.2.2.1 Ochrana polohou
A.2.2.2 Ochrana zábranou
A.2.2.3 Ochrana krytím
A.2.2.4 Ochrana izoláciou
A.2.3 Ochrana malým napätím
A.3 Prepäťová ochrana
A.4 Ochrana pred bleskom
A.5 Zhrnutie
A.6 Testové otázky
Otázky B
B.1 Skúšanie ochrany v sieti TN
B.2 Skúšanie ochrany v sieti TT
B.3 Meranie izolačných odporov a elektrických spotrebičov
B.4 Overenie činnosti prúdového chrániča
B.5 Meranie odporu uzemnenia
B.6 Testové otázky
Otázky C
C.1 Činnosť na elektrických zariadeniach
C.2 Triedy ochrán
C.3 Uzemňovanie
C.4 Označovanie svoriek elektrických predmetov
C.5 Technické opatrenia
C.6 Bezpečnostné značky
C.7 Označovanie vodičov farbami alebo číslicami
C.8 Protipožiarna ochrana
C.9 Vonkajšie vplyvy
C.10 Zhrnutie
C.11 Testové otázky
Otázky D
D.1 Pôsobenie elektrického prúdu
D.2 Úraz elektrinou
D.3 Prvá pomoc
D.4 Zhrnutie
D.5 Testové otázky
Normalizácia E
E.1 Vyhláška č. 718/02 Z.z.
E.1.1 Technické zariadenia
E.1.2 Odborná spôsobilosť
E.2 Zhrnutie
E.3 Testové otázky