O tejto stránke

Typy písma

Učebná látka a jednotlivé podkapitoly sú štruktúrované použitím rôznych typov písma. Použité typy písma sú:
Nadpis
Podnadpis
Podnadpis 1
Podnadpis 2
Podnadpis 3

Dôležitý text

Dôležitý text je vkladaný do takéhoto rámiku.

Hľadanie Hľadanie

Na stránke môžete hľadať rôzne výrazy, ktoré sa nachádzajú v učebnom texte. Po kliknutí na daný odkaz, ktorý zodpovedá požadovanému výrazu, sa Vám zobrazí príslušná časť stránky s vyznačeným požadovaným výrazom. Odporúčam zadávať požadované výrazy s diakritikou (na veľkých a malých písmenách nezáleží).

Význam skratky Význam skratky

V učebnom texte sa stretnete s rôznymi skratkami, ktoré boli inde na stránke vysvetlené. Ak si nepamätáte význam, tak stačí zadať požadovanú skratku a význam Vám bude zobrazený.

Formát pre tlač Formát pre tlač

Po kliknutí Vám bude zobrazená príslušná časť stránky bez grafickej časti stránky - vhodné na tlačenie.